วิธีลดอายุลง 20 ปี น.พ. โยะชิโนะระ นะงุโมะ มีอายุ 56 ปี แต่ อายุหลอดเลือด 26 ปี อายุกระดูก 28 ปี สมองอ่อนเยาว์ เหมือน อายุ 38 ปี